Pers

 
Belangstellende media en fotografen zijn uiteraard welkom tijdens de 3 Nations Cup.  
Een accreditatie kan aangevraagd worden door middel van het sturen van een mail aan aanmelden3Nations@fc-unitas.nl met daarin onderstaande informatie.
Organisatie/bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
E-mailadres
  
Waarvoor u accreditatie aanvraagt:
- Fotografie
 - Verslaggeving
- Videoreportages
 - Anders: 

Voor welke datum u accreditatie wenst:8 september / 9 september / beide dagen 

Met hoeveel personen wenst u te komen en hoeveel personen toegang willen tot de Bmx-piste?  

Na ontvangst van uw verzoek zal zo spoedig mogelijk een bevestiging worden gestuurd. Deze bevestiging dient u mee te nemen om de nodige toegangsbewijzen af te kunnen halen.Tevens zal men bij betreding van de Bmx-piste een aparte pers/fotografen hesje moeten dragen. Zonder dit hesje is het niet toegestaan om de Bmx-piste te betreden. Voor de hesjes geldt een borg van € 25,-, te betalen na aanmelding in de kantine.
   
Interested media and photographers are of course welcome during the 3 Nations Cup. 
An accreditation can be applied for by sending an email to aanmelden3Nations@fc-unitas.nl with the information below.
Organization / company name
First and last name
E-mail address
For which you request accreditation:- Photography
- Reporting
- Video reports
 - Other:
For which date you want accreditation: 8 September / 9 September / both days
How many people do you want to come and how many people want to access the BMX track? 

Upon receipt of your request, a confirmation will be sent as soon as possible. You must bring this confirmation with you in order to be able to collect the necessary tickets.You will also have to wear a separate press / photographers vest when entering the BMX track. Without this jacket it is not allowed to enter the BMX track. For the vests a deposit of € 25, - is payable after registration in the canteen.