Teamarea en clubtenten

Teamarea
Toegankelijk voor UEC/UCI/Nationale geregistreerde teams en de officiële landen teams
Kosten voor de teamarea zijn € 50,- . Voor officiële landenteams is de teamarea gratis. Elk team ontvangt 1 teammanagerspas en een parkeerkaart.
Ook voor de teamarea (afmeting 6x3m) geldt dat u er alleen gebruik van kunt maken op basis van reservering en vooruit betaling. Reserveren kan tot uiterlijk 1 september 2018. 
Indien u graag een plaats in de teamarea wilt reserveren stuurt u dan een email naar 3nationscamping@fc-unitas.nl. U ontvangt van ons een email met bevestiging van uw reservering en betalingsgegevens.  

Teamarea
Accessible to UEC / UCI / National registered teams and the official country teams Costs for the team area are € 50, -. The team area is free for official national teams. Each team receives 1 team manager pass and a parking card. Also for the team area (size 6x3m) applies that you can only use it on the basis of reservation and prepayment. Reservations can be made until 1 September 2018 at the latest. If you would like to reserve a place in the team area, please send an email to 3nationscamping@fc-unitas.nl. You will receive an email from us confirming your reservation and payment details. 

(Club)tenten langs de baan.
Kosten voor een (club) tent langs de baan zijn € 50,-.
Ook voor tenten langs de baan geldt dat u er alleen gebruik van kunt maken op basis van reservering en vooruitbetaling. Op niet alle plaatsen is er zicht op de baan. Mochten het terrein door weersomstandigheden erg nat zijn, dan kunnen er geen tenten langs de baan geplaatst worden. U krijgt dan de gelegenheid om uw tent in de teamarea plaatsen. Mocht u dit niet willen dan krijgt u uw geld terug. Reserveren kan tot uiterlijk 1 september 2018. Indien u graag een plaats voor uw clubtent wilt reserveren stuurt u dan een email naar 3nationscamping@fc-unitas.nl. U ontvangt van ons een email met bevestiging van uw reservering en betalingsgegevens. 

(Club) tents along the track.
Costs for a (club) tent along the track are € 50, -. Also for tents along the track, you can only use them on the basis of reservation and prepayment. Not all places have a view of the track. If the terrain is very wet due to weather conditions, then no tents can be placed along the track. You will then have the opportunity to place your tent in the team area. If you do not want this, you will get your money back. Reservations can be made no later than 1 September 2018. If you would like to reserve a place for your club tent, please send an email to 3nationscamping@fc-unitas.nl. You will receive an email from us confirming your reservation and payment details.

   
Indien u graag meerdere reserveringen wilt doen (camping/teamarea clubtent e.d.) dan kunt u ook gebruik maken van onderstaand reserveringsformulier. Deze kunt u mailen naar 3nationscamping@fc-unitas.nl
If you would like to make several reservations (camping / teamarea club tent etc.) you can also use the reservation form below. You can mail this to 3nationscamping@fc-unitas.nl