Fiets voor een huis

FIETS VOOR EEN HUIS


Wonen in een comfortabel huis is voor de meeste Nederlanders heel vanzelfsprekend. We vinden het gewoon dat we een plaats hebben waar we beschermd worden tegen storm, regen of hitte. Dat we ‘s nachts kunnen slapen en niet opgejaagd worden. Maar we vinden het niet gewoon dat we moeten waken om onszelf of onze kinderen te beschermen tegen criminaliteit. Dat we een toilet hebben en er drinkwater uit de kraan komt. Voor mensen in ontwikkelingslanden ziet het leven er anders uit en lijkt het onmogelijk om een huis te bezitten. Wereldfoundation wil het leven van die mensen veranderen en zorgen dat ze een goed onderkomen krijgen.

Wereldfoundation wil met het bouwen van de huizen een bijdrage leveren aan het bestrijden van de armoede. Een huis betekent voor mensen meer dan alleen een dak boven het hoofd en comfortabelere leefomstandigheden. Een huis draagt ook bij aan de verbetering van de gezondheid, de veiligheid, de economische ontwikkeling en met een eigen huis wordt het respect en de eigenwaarde van mensen vergroot.

Wat kost een huis in Bangladesh en hoe werkt een microhypotheek?


Een huis in Bangladesh kost tussen de € 1.000,- en € 1.500,- Arme families krijgen het huis niet zomaar gratis. Dat blijkt in de praktijk geen duurzame hulp te zijn. Beter is om een voor hen betaalbare huizenlening aan te bieden, waarmee ze het grootste deel van de bouw kunnen financieren. Daarbij is het niet zo dat iedereen zomaar in aanmerking komt voor een huizenlening. Eerst moet men bewezen hebben goed om te kunnen gaan met zakelijke microkredieten voor de eigen business. Als blijkt dat men de geleende bedragen steeds netjes terugbetaalt en er een redelijk vast maandinkomen is, kan men in aanmerking komen voor een micro-hypotheek van € 1.500 met een looptijd van 7 jaar en een rentepercentage van 6% per jaar. Met een dergelijke hypotheek en een eigen bijdrage van 30-40% kan men de bouw van het huis financieren. Een groot voordeel van deze hypotheek-constructie is ook dat na 7 jaar het totale bedrag is afgelost en weer opnieuw uitgezet kan worden voor de bouw van een huis. Op die manier kunnen dus met die ene € 1.500,- meerdere huizen worden gebouwd en dus meerdere families worden geholpen!

Iedere deelnemer aan Fiets voor een Huis brengt minimaal € 1.000,- sponsorgeld mee voor de bouw van één huis. De resterende 500 euro komt uit co-financiering (subsidies, investering van bedrijven).

Waarom Bangladesh?


Bangladesh is één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. In dit land leven 150,5 miljoen mensen. Daarvan moeten 47 miljoen van minder dan 1 dollar per dag rondkomen. Oorzaken van deze armoede zijn onder andere overbevolking en natuurrampen. Jaarlijks heeft Bangladesh te kampen met overstromingen waardoor mensen hun huis kwijt raken. Wereldfoundation wil dit tegengaan en bouwt huizen die bestand zijn tegen dit natuurgeweld.

Fiets voor een huis en FC Unitas

Houdt de website in de gaten voor acties van FC Unitas om geld op te halen voor dit geweldige doel!